Công văn về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ năm học 2019 – 2020
HỌC SINH THAM GIA NGÀY HỘI ROBOTHON 2019
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

                   Được sự cho phép của Hội đồng Đội phường Tân Chính, của Chi Bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Liên đội tổ chức Đại hội liên đội nhằm đánh giá [...]
TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC MẮT HỌC ĐƯỜNG 2019