Lễ phát động Tháng An toàn giao thông
Tổ chức hoạt động “Vui hội trăng rằm ” tại trường Tiểu học Trần Cao Vân

Tổ chức hoạt động “Vui hội trăng rằm ” tại trường Tiểu học Trần Cao Vân

         Ngày 14/9/2016, Hoạt động “Vui hội trăng rằm” đã diễn ra sôi nổi.                   + 09 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được Liên đội tặng [...]
THÔNG BÁO BÃO
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Vui hội trăng rằm”