HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI THI TOÁN IMAS
VIDEO TUYÊN TRUYỀN CHỦ ĐỀ ” AN TOÀN GIAO THÔNG CHO TRẺ EM”
THAM GIA CUỘC THI ROBOTHON QUỐC TẾ TẠI THẨM QUYẾN – TRUNG QUỐC
TRƯỜNG TRẦN CAO VÂN THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC TRANH THIẾU NHI

TRƯỜNG TRẦN CAO VÂN THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC TRANH THIẾU NHI

Tham gia hội thi Sáng tác tranh Thiếu nhi về phòng, chống tại nạn thường tích trẻ em thành phố Đà Nẵng năm 2018. Liên đội Trần Cao Vân giao lưu 1 tiết mục văn nghệ và tham gia [...]